Regulamin konkursu „Zgarnij kupon na wymarzone wakacje z Kubą w Podróży i Rainbow!”

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY I SPONSORZY
1. Organizatorem tego konkursu, zwanego dalej „Zgarnij kupon na wymarzone wakacje z Kubą w Podróży i Rainbow!” jest Jakub PIekarz, autor bloga www.KubaWPodrozy.pl.
2. Partnerem i jednocześnie sponsorem konkursu jest firma Rainbow Tours S.A. – siedziba główna ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

II. NAGRODY
1. Nagrodami są dwa vouchery o wartości 500zł na wycieczkę  do wydania na dowolny wyjazd z oferty dostępnej na www.r.pl (z wyłączeniem ofert na stronach biletyczarterowe.r.pl oraz myway.r.pl) .
2. Fundatorem nagrody jest Rainbow Tours S.A.
3. Sponsor nagrody zobowiązuje się do przekazania nagród w postaci voucherów do organizatora konkursu w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zwycięzcy.

III. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie internetowej www.KubaWPodrozy.pl i trwać będzie na stronie internetowej www.KubaWPodrozy.pl
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym na napisać, gdzie chciałbyś się udać na wymarzone wakacje i dlaczego właśnie tam (długość komentarza to minimum 150 znaków).
3. Masz prawo do wysłania tylko jednego zgłoszenia!
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 05.08.2017r. do godziny 23:59 na stronie organizatora konkursu (www.KubaWPodrozy.pl) i  profilu Facebook (https://www.facebook.com/kubawpodrozy)
5. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do kontaktu w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej lub 7 dni od momentu ogłoszenia wyników (w zależności od tego, który termin upłynie pierwszy).
6. Jeśli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników lub 3 dni od otrzymania informacji o wygranej (w zależności od tego, który termin upłynie pierwszy), wybrany zostanie kolejny zwycięzca; cykl ten powtarzany będzie do skutku.

IV. CZAS TRWANIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 25 lipca 2017 do 1 sierpnia 2017 do godz. 23:59, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele partnera, osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny organizatora i partnera/sponsora (tj. małżonek, dzieci, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone wpisy, które:
a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,
b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,
c) nie zawieraj spełnionych warunków wymienionych w punkcie III,
d) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie konkursu,
e) zawierają inne niestosowne treści, nieujęte w tym regulaminie.
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zgłoszenia, które nie zostały opublikowane z przyczyn od niego niezależnych,
b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.